ثواب قرائت سوره های قرآن (قسمت دوّم)

به استناد از کتاب ثواب قرائت سوره های قرآن نوشته رضا بزاز بنابی

11. فضیلت سوره ی یوسف: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره ی یوسف را در هر شب و روز بخواند، خداوند او را روز قیامت در جمال و قیافه یوسف مبعوث می کند و در آن روز ترس و لرزی نبیند و از بهترین بندگان صالح خواهد بود.

12. فضیلت سوره ی رعد: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره ی رعد را بخواند، به تعداد تمامی ابر های گذشته و آینده تا قیامت، ده حسنه عطا می شود و روز قیامت از گروه وفا کنندگان به عهد الهی خواهد بود.

13. فضیلت سوره ی ابراهیم: رسول اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره ی ابراهیم و حجر را بخواند به تعداد کسانی عبادت بت کرده و یا نکرده اند، ده حسنه عطا می شود.

14. فضیلت سوره ی حجر: پیامبر(ص) فرمودند: هر کس سوره ی حجر را بخواند به تعداد مهاجرین، انصار و استهزا کنندگان محمد مصطفی(ص) ده حسنه عطا خواهد شد.

15. فضیلت سوره ی نحل: امام باقر(ع) فرمودند: هر کس سوره ی نحل را هر ماه بخواند، قرض ها و بدهی هایش در دنیا کفایت می شود و هفتاد نوع از بلایا -که راحت ترینش دیوانگی، جذام، برص می باشد- کفایت شده و جایگاهش در وسط بهشت در جنت عدن می باشد.

16. فضیلت سوره ی اسراء: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره ی بنی اسرائیل را هر شب جمعه بخواند نمی میرد تا امام زمان(عج) را درک کرده و از اصحابش باشد.

17. فضیلت سوره ی کهف: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره ی کهف را هر شب جمعه بخواند، شهید از دنیا می رود و با شهیدان مبعوث می شود و در صف آنان می ایستد.

18. فضیلت سوره ی مریم: امام صادق(ع) فرموده اند: هر کس بر قرات سوره ی مریم مداومت کند، نمی میرد تا چیزی که او از جهت جان، مال و فرزندش غنی می کند برایش برسد و در آخرت از حواریون عیسی(ع) خواهد بود و در آخرت ملک سلیمان بن داوود به او عطا می شود.

19. فضیلت سوره ی طه: پیامبر(ص) فرمودند: روز قیامت به قاری سوره ی طه ثواب مهجرین و انصار عطا خواهد شد.

20. فضیلت سوره ی انبیاء: پیامبر(ص) فرمودند: محاسبه کسی که سوره ی انبیاء را بخواند، آسان خواهد بود و هر پیامبری که نامش در قرآن آمده، با او مصاحفه می کنند و برایش سلام می دهند.

  

/ 1 نظر / 27 بازدید
یعقوب

خوبه اما اگه منبا رو هم بگی عالی میشه(امیدوارم این گستاخیه منو ببخشید)