اهمیت حفظ قرآن کریم

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:
« تعداد درجات بهشت مطابق تعداد آیات قرآن است. پس هنگامی که حامل قرآن وارد بهشت می گردد، به او خطاب می شود که بخوان و بالا برو. چرا که برای هر آیه درجه ایست. پس بالاتر از درجه حافظ قرآن، درجه ای نیست. »
و نیز از آن پیامبر رحمت، نقل است که فرمودند:
« کسی که قرآن را از حفظ بخواند ولی گمان برد که خداوند او را نمی آمرزد، او از کسانیست که آیات الهی را به استهزاء گرفته است. »
ششمین نیر فروزان برج امامت و عصمت، امام صادق علیه السلام فرمود:
« قرآن را بخوانید و آنرا به قلب خود بسپارید، و همیشه به آن متکی باشید، زیرا خداوند قلبی را که قرآن را در خود جای داده است، عذاب نخواهد کرد. »
حدیث دیگری از امام صادق (ع) نقل می کنیم که اشاره به مرتبه ی عظیم حافظ قرآن دارد:
« کسی که قرآن را از حفظ کرده و به آن عمل می کند، همراه سفیران خاص الهی خواهد بود.

/ 0 نظر / 10 بازدید