رغبت به دنیا

بسمه تعالی

 

سخن ابلیس

 

 ابلیس معلون می گوید: برای من همین قدر کافی است که بنده ای دنیا را دوست بدارد و نسبت به آن میل رغبت داشته باشد، زیرا به این طریق هر وسوسه ای که در وجود او القا و ایجاد کنم خیلی زود تاثیر کرده و هر چه که بخواهم انجام می دهد.

برگرفته از کتاب ابلیس نامه صفحه 175

 

/ 0 نظر / 29 بازدید