ثواب قرائت سوره های قرآن(قسمت هفتم)

 

برگرفته از کتاب ثواب قرائت سوره های قرآن نوشته رضا بزازبنابی

61. فضیلت سوره منافقون: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره منافقون را بخواند، از نفاق دور می شود.

 

62. فضیلت سوره تغابن: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: مرگ ناگهانی از قرائت کننده سوره تغابن دفع می شود.

 

63. فضیلت سوره طلاق: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: قاری سوره طلاق بر سنت و روش پیامبر می میرد.

 

64. فضیلت سوره تحریم: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره تحریم را بخواند، موفّق به توبه نصوح و واقعی می شود.

 

65. فضیلت سوره ملک: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس این سوره را بخواند، مانند این است که شب قدر را احیاء کرده است.

 

66. فضیلت سوره قلم: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: ثواب خوش خلق ها به قرائت کننده سوره قلم داده خواهد شد.

 

67. فضیلت سوره حاقّه: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: خداوند حساب قرائت کننده سوره حاقّه را آسان می کند.

68. فضیلت سوره معراج: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که سوره معراج را بخواند، خداوند ثواب امانت داران، رعایت کنندگان عهد و حافظان و مراقبان نماز را، برای او عطا می کند.

 

69. فضیلت سوره نوح: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: قاری سوره نوح در زمره مومنین به نوح(ع) خواهد بود.

 

70. فضیلت سوره جن: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره جن را بخواند، به تعداد تمامی اجنه و شیاطینی که محمد(ص) را تصدیق و تکذیب کرده اند، ثواب آزاد کردن بنده عطا می شود. 

/ 0 نظر / 9 بازدید