علم و جهل

بسمه تعالی

 

شیطان در مسجد

 

یکی از علمای ربانی که اهل زهد و ریاضت بود به قصد مسجد ازمنزل بیرون آمد، وقتی به مسجد رسید شیطان را دید که در میان در ایستاده و پی در پی یک پای خود را درون مسجد می گذارد و بیرون می آورد. مانند کسی که مردّد است که آیا داخل شود یا خیر.

عالم می گوید، به شیطان گفتم ای ملعون اینجا چه می کنی ؟

شیطان گفت: در این مسجد جاهلی نماز می گذارد و عالمی خوابیده است، من قصد نماز آن جاهل را می کنم، امّا هیبت و شوکت آن عالم نمی گذارد.

رسول اکرم (ص) دو سخن گهربار در این رابطه می فر مایند: خواب عالم بهتر از عبادت جاهل است و خفتن با علم بهتر از نماز با جهل است.

 

برگرفته از کتاب ابلیس نامه صفحه 84

/ 0 نظر / 22 بازدید