آخرین کلام پیامبر(ص)

امروز، روزی ست که آخرین نبی خدا در دامان وصیّش جان می دهد.

امروز روزی ست که پیامبر در آخرین لحظات، چشمانش را باز کرد و فرمود:« برادرم را صدا کنید.»

همه فهمیدند مقصود آن بزرگوار علی(ع) است.

علی آمد و در کنار بستر نشست امّا احساس کرد که پیامبر می خواهند بنشینند. پیامبر را از بستر بلند نمود و به سینه خود تکیه داد.

پیامبر وصیِتی به علی کرد و ..........

 

حال به قسمتی از وصایا و نکته هایی پیامبر(ص) که در دوران بیماری خود به آن بسیار تاکید نموده اند، اساره می کنیم.  

 

1.پیامبر(ص) در دوران بیماری خود به تذکّرات امور لازم بیشتر اهمّیت می داد، و در آخرین روزهایی بیماری خود، نماز و رعایت حال بردگان را زیاد سفارش می کرد و می فرمود: با بردگان به نیکی رفتار نمائید، در خوراک و پوشاک آن ها دقّت کنید و با آنان به نرمی سخن بگوئید و حسن معاشرت را پیشه خود سازید.

2.روزی(کعب احبار) از عمر پرسید: پیامبر(ص) در موقع احتضار چه فرمود؟

عمر به امام علی(ع) که در آن مجلس حاضر شده بود، اشاره کرد و گفت: از او بپرسید.

امام فرمود: پیامبر(ص) در حالی که سر مبارکشان روی شانه من بود،

می فرمود:«الصلاه،الصلاه» و سپس ایشان جان به جان آفرین تسلیم کرد.                        

                                                                                    ادامه دارد...

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

/ 0 نظر / 9 بازدید