ثواب قرائت سوره های قرآن (قسمت سوم)

21. فضیلت سوره حج: امام صادق(ع) فرمودند: کسی که سوره حج را هر سه روز یک بار بخواند، از سال خارج نمی شود مگر برای زیارت بیت الله الحرام و اگر در این سفر مرد، وارد بهشت می شود.

22. فضیلت سوره مومنون: امام صادق(ع) فرمودند: قاری سوره مومنون ختم به خیر خواهد شد، به شرط مداومت، و جایگاهش در آخرت با مرسلین و نبیین خواهد بود.

23. فضیلت سوره نور: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: به تعداد تمامی زنان و مردان مومن، ده حسنه و پاداش برای قاری سوره نور عطا خواهد شد.

24. فضیلت سوره فرقان: امام رضا(ع) فرمودند: کسی که هر شب سوره فرقان را بخواند، هیچ وقت دچار عذاب الهی نمی شود و او را محاسبه نمی کنند و جایگاهش فردوس اعلی خواهد بود.

25.  فضیلت سوره شعراء: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: به قاری سوره شعراء به تعداد کسانی که نوح، هود، عیسی، شعیب، صالح، و ابراهیم را تصدیق و تکذیب کرده اند و کسانی که عیسی(ع) را تکذیب و محمد(ص) را تصدیق نموده اند، ده حسنه و پاداش خواهد بود.

26. فضیلت سوره نمل: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره نمل را بخواند به تعداد مکذبین و مصدقین سلیمان، هود، شعیب، صالح و ابراهیم، ده حسنه و پاداش برایش عطا می شود و هنگام خروج از قبر ذکر لا اله الا الله می گوید.

27. فضیلت سوره قصص: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره قصص را بخواند، به تعداد کسانی که موسی را تصدیق و تکذیب کرده اند، برایش ده حسنه و پاداش عطا می شود و فرشته ای در آسمان ها و زمین باقی نمی ماند مگر اینکه روز قیامت بر صداقت او شهادت می دهند، همانا هر چیزی از بین می رود مگر وجه الله.

28. فضیلت سوره عنکبوت: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره عنکبوت را بخواند به عدد تمامی مومنان و منافقان، ده حسنه و پاداش به او می دهند.

29. فضیلت سوره روم: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: برای هر کس سوره روم را بخواند، به تعداد ملائکه ای که بین زمین و آسمان خدا را تسبیح می کنند، ده حسنه نوشته می شود و هر عملی خیری را که در شب و روز خواندن این سوره ضایع کرده، درک می کنند.

30. فضیلت سوره لقمان: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره لقمان را بخواند، روز قیامت لقمان رفیق او خواهد بود و به عدد تمامی کسانی که به معروف ها(کارهای خدا پسند) و منکر ها عمل کرده اند، پاداش عطا می شود.

/ 0 نظر / 43 بازدید