ثواب قرائت سوره های قرآن(قسمت ششم)

51. فضیلت سوره نجم: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره نجم را بخواند، به تعداد افرادی که محمد(ص) را تصدیق و یا با او عناد کرده اند، ده حسنه داده می شود.

 

52. فضیلت سوره قمر: امام صادق(ع) فرمودند: هر کس سوره قمر را بخواند، خداوند او را از قبرش خارج می کند در حالی که سوار بر شتری از شتران بهشتی می باشد.

 

53. فضیلت سوره رحمان: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره رحمان را بخواند، خداوند بر ضعیفی او رحم می کند و شکر نعمت هایی را که برایش داده ادا می نماید.

 

54. فضیلت سوره واقعه: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: قاری سوره واقعه از از غافلین نوشته نمی شود.

 

55. فضیلت سوره حدید: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره حدید را بخواند، از مومنین به خدا و رسولش خواهد بود.

 

امام صادق(ع) نیز فرمودند: کسی که قبل از خواب سره های مسبحات را بخواند، نمی میرد تا امام زمان(عج) را درک کند و اگر مرد در جوار و نزد رسول خدا خواهد بود.(1)

 

56. فضیلت سوره مجادله: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: قاری سوره مجادله روز قیامت از حزب الله نوشته می شود. 

 

57. فضیلت سوره حشر: پیامبر(ص) فرمودند: بهشت، جهنم، عرش، کرسی، پرده ها، آسمان ها، زمین های هفتگانه، هوا، بادها، پرندگان، درختان، کو ها، خورشید، ماه و ملائکه بر قاری سوره رحمان و حشر درود می فرستند و برایش استغفار می کنند و اگر در روز یا شب خواندن آن بمیرد، شهید خواهد بود.

 

58. فضیلت سوره ممتحنه: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: مومنان چه مرد و چه زن روز قیامتریال قرائت کننده سوره ممتحنه را شفاعت خواهند کرد.

59. فضیلت سوره صف: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره صف را بخواند، حضرت عیسی برای او درود فرستد و تا زمانی که نمرده برای او استغفار کند و روز قیامت دوستش باشد.

 

60. فضیلت سوره جمعه: پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هر کس سوره جمعه را بخواند، به تعداد کسانی که در شهر های مسلمانان نامز جمعه را اقامه کرده و یا نکرده اند، ده حسنه عطا می شود.

1. سوره های حدید، اسراء، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلی را سوره های مسبحات گویند.

   

 

/ 0 نظر / 17 بازدید