خانه عنکبوت در آستانه فروپاشی

چه شده است آیا مگر نه اینکه نوکرانتان در کاخ سیاه واشنگتن و دیگر کشورها هرگونه حمایت همه جانبه را بدون قید و شرط در دستور کار خود قرار داده اند و سیل دلارها و یوروها و تسلیحات بکر و فوق مدرن و وتو های کاروانسرای امنیت ظالمان متحّد را ... برای به تأخیر انداختن نفسهای آخرتان روانه دژهای سست تر از خانه عنکبوتتان کرده اند؟

مگر شما تصمیم به فتح دنیا نگرفته بودید و در این راه طی دهها و شاید صدها سال برنامه ریزی نکرده بودید و صدها هزار و شاید میلیونها نفر را قربانی این افکار شیطانی خود نکردید؟ و آنقدر مصمّم بودید که با علم روز گوساله سرخ موی تولید کرده و قرار بود سوزانده و خاکستر آنرا در معبد سلیمان پخش کنید و بعد از آن تکلیف دنیا را یکسره کنید؟

با نگاهی به واقعیّت های موجود درخواهید یافت که امروز صهیونیست در باتلاقی فرو رفته که هیچ امیدی به بیرون آمدن از آن و نجاتش نمی باشد. مردم دنیا معتقدند شما نه تنها در بعد سیاسی قادر به تشکیل یک دولت نمی باشید، بلکه در بعد نظامی نیز توان تصرّف یک روستا را هم از دست داده اید.

بهتر است بروید و افکار منسوخ شده خود را در تنور واقعیّت سوزانده و خاکستر آنرا به تاریخ بسپارید تا در موزه ها نگهداری شود، باشد تا آیندگان عبرت بگیرند.

 

در آینده نگاه جامع و عمیقی به تاریخ سیاسی یهود و صهیونیسم خواهیم انداخت و مطالب ارزشمندی را به سمع نظر شما خواهم رساند.

پدرم

/ 0 نظر / 7 بازدید