شراب (قسمت اوّل)

 

شراب (قسمت اوّل)

حضرت محمد(ص) فرمودند:«الخمر امّ الخبائث»

«شراب مادر و ریشه ی تمام پلیدی هاست.»

 

بخش اوّل:«اثرات شراب بر بدن»

 

قلب:« الکل چون در خون اثر می بخشد،کم کم آن را فاسد کرده،عمل تغذیه اعضای بدن را مختل میگرداند و مقدار زیادی پیه و چربی اطراف قلب را گرفته آن را سنگین می نماید و حجمش را زیاد میگرداند. در نتیجه حرکات قلب ضعیف میشود. بر همین اساس نبض معتادین به الکل غالبا آهسته یا نا منظّم میزند.»  

 

دستگاه تنفس:« مهمترین عوارض الکل در دستگاه تنفس بیماری سل و تنگی نفس است،زیرا که الکل همراه خون وارد ریه ها شده،مخاط ریه را تحریک کرده که آن را متورم میسازد و این تحریک،کلسیم بدن را از بین برده و عمل ریه را مختل و منجر به بیماری سل میگردد.»

 

کبد:« الکل جگر را ناتوان و متورم میسازد و در اثر ضعف و خرابی کبد و صلابت آن با احساس در و ناراحتی در طرف شکم آغاز میگردد و چه بسا ممکن است مرض مخصوصی به نام زردی کلّیه اعضاء شرابخوار و حتی در چشم او آشکار گردد.»

 

خون:« چون الکل قابل مصرف برای تن نیست به محض ورود به معده وارد خون میگردد و گلبول های سفید خون را از بین برده و در اثر فشار های کم،تولید سکته میکند.»

 

دستگاه بینایی:« مصرف الکل بینایی را 35 الی 75 درجه کاهش داده و قدرت انبساط و انقباض مردمک را به حدود 1  میرساند.»

                                                       3 

 

بخش دوّم:« زیان های اخروی شرابخوار»

 

«خداوند حکیم شرابخوار را به 360 نوع عذاب گرفتار میسازد.»

 

رسول خدا(ص) فرمودند:« خداوند به شرابخوار در روز قیامت از زهرهای مارهای سیاه بزرگ و از زهر عقرب ها به او مینوشاند.»

 

 

امام صادق(ع) فرمودند:« هر کس تا چهل روز شراب بخورد نمازش قبول نیست.»

 

امام صادق(ع) فرمودند:« شرابخوار در هنگام مرگ و در روز محشر هر چه آب بخورد،سیراب نخواهد شد.»

 

امام محمد باقر(ع) فرمودند:«خداوند بهشت را بر 3 گروه حرام ساخته است. کسی که دائم شراب میخورد. بت پرست. دشمنان خاندان عصمت و طهارت (ع).

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید