مکان ها و مواضع صلوات

مکان ها و مواضع صلوات

 

بر گرفته از کتاب ذکر اسرارآمیز صلوات. مولف: موید عسگر پور

 

 1. در هر جایی که اسم مبارک آن سرور(ص) برده شود.
 2. در ابتدا هر کلامی که با قدر ومنزلت باشد مثل: خطبه ای که مشتمل بر حمد و ثنای الهی باشد.
 3. ابتدا وضو.
 4.  در آخر وضو.
 5. هر گاه به مسجدی مرور کردید.
 6. در تعقیب همه نمازها.
 7. پیش از شروع دعا.
 8. بعد از فراغ از دعا.
 9. در خطبه جمعه و عیدین و استسقاء.
 10. عصر روز پنجشنبه. 
 11. شب جمعه.
 12.  روز جمعه.
 13.  در هر روز.
 14.  در هر شب.
 15.  در ماه مبارک رجب خصوصا روز مبعث.
 16.  در ماه مبارک شعبان.
 17.  در ماه مبارک رمضان.
 18.  در وقت بوئیدن گلها.
 19.  بعد از عطسه کردن خود یا دیگری.
 20.  در وقت ذکر پروردگار.
 21.  در وقت دیدن سادات.
 22.  در سفر.
 23.  در راه حج.
 24.  در حین دخول مسجد الحرام.
 25.  بر کوه صفا.
 26.  در حین لمس حجرالاسود.
 27.  در سعی صفا و مروه.
 28.  روز عرفه.
 29.  وقوف در مشعر.
 30.  در ذبح قربانی.
 31.  در راه مدینه.
/ 0 نظر / 9 بازدید