امام جعفر صادق(ع)

1.روزی یکی از مقدس نماهای فریبکار به نام سفیان جلوی امام را گرفت و گفت: شما که از خاندان پیغمبرید(ص) چگونه این لباسهای گران قیمت را میپوشید؟

امام فرمودند:ای سفیان ببین زیر این لباس،پیراهن خشنی است و بر روی آن این پیراهن را پوشیده ام تا آنان که عقلشان به چشمشان است خیال نکنند من یک آدم فقیر و محتاج هستم آری سفیان این قدر تنگ نظر مباش!

 

توجه امام به فقیران و مستمندان نیز در نوع خود نیز بسیار بی نظیر بود به طوری که معلی بن خنیس از یاران امام میگوید:شبی نبود که امام از خانه بیرون نرود و با خود کیسه های نان را برای رساندن به مستمندان نبرد.

 

از دیگر کارهای امام مبارزه با گرانی و تاسیس دانشگاه اسلامی بود از شاگردان معروفی هم که امام تربیت کرد میتوان به جابر بن حیان اشاره کرد.

 

امام با منصور نیز بسیار مخالف بود و به هیچ کدام از خواسته های منصور جواب مثبت نمی داد.

سرانجام منصور نیز تاب نیاورد و در 25 شوال 148هجری پیکر پاک امام را آلوده به سم ساخت و در همان روز پیکر امام(ع) به ملکوت اعلی پیوست.

سخنانی گوهربار از امام جعفر صادق (ع)

شفاعت ما در روز قیامت شامل حال کسی که به نماز بی توجه باشد نمیشود.  

چقدر ناپسند است که قدرتمندان از ناتوانان انتقام بکشند.

از خداوند بخواهید که روزیتان به دست مردم نباشد

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید