بعثت 2

ویژه نامه بعثت رسول اکرم (ص)   ( 1)

 

پیامهایی از بعثت پیامبر (ص) (1)

 

 

*****بعثت چیست؟

بعثت یعنی سرآغاز مبارزه با هرگونه شرک و انحراف فکری، عقیدتی، عملیو هرگونه خرافات. بعثت، یعنی رستاخیز و به پاخاستن برای نجات انسان‏ها از زیر یوغاسارت‏های فکری، سیاسی و اجتماعی. بعثت، یعنی طاغوت زدایی، شرک زدایی و زدودنهرگونه عوامل و پیشینه‏هایی که موجب سقوط و عقب گرد خواهد شد. بعثت، انفجار نوردرخشان الهی در میان ظلمت‏های متراکم گوناگون. بعثت، تجلی حق در برابر باطل وباطل‏پرستی، و نابودی هرگونه باطل و بیهوده گرایی بعثت، فرود صاعقه‏ای سوزان برخرمن مفسدان، تبهکاران، و نیرنگ‏بازان و براندازی دام‏های شیطان، و عوامل وطرفداران شیطان. بعثت یعنی: همان عروة‏الوثقی‏ای نجات و پیروزی که به تعبیر قرآن دردو چیز خلاصه می‏شود: تکفیر طاغوت و ایمان به خدای بزرگ؛ همان عروة‏الوثقی‏ای که درتسلیم در برابر حق، و انجام کار نیک خلاصه می‏شود.

 

****بعثت، یک ضرورت طبیعی و فطری

بعثت انبیا و پیامبران، یک ضرورت و نیاز طبیعی و فطری انسان است؛زیرا هرگز کتاب آسمانی به تنهایی کارساز نیست؛ خداوند پیامبران را برای تبیین راه وارشاد و هدایت مردم به سوی حق و خیر و صواب، مبعوث کرده است تا حق برای همگان روشنگردد و این چنین بود که در طول تاریخ، پیامبران و یا اوصیای آنان برای راهنمایی وارشاد مردم آمدند و مردم را انذار و هشدار دادند، تا مبادا در نتیجه تبعیت ازهواهای نفسانی از صراط مستقیم منحرف شوند.

***بعثت در قرآن

خداوند در یکی از آیات قرآن کریم، وضعیت دوران قبل و بعد از بعثتپیامبر را این گونه ترسیم کرده است: «به تحقیق خداوند بر آنان منت نهاد و در میانخودشان رسولی را برانگیخت؛ رسولی از خودشان که آیات او را بر آنان تلاوت کند و آنانرا تهذیب و تزکیه نماید و رشد و تعالی ببخشد و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد؛ اگرچهپیش از آن در گمراهی آشکاری به سر می‏بردند.

**قیام به عدالت

یکی از اهداف بعثت انبیا، قیام به عدالت است. چنان‏که قرآن کریم بهصراحت این امر را بیان می‏دارد: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و باآنها کتاب (آسمانی) و میزان (شتاسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم، تامردم قیام به عدالت کنند.

*رفع اختلاف

یکی از اهداف بعثت انبیای عظام، برداشتن اختلاف‏ها از میان مردماست. قرآن کریم در این باره می‏فرماید: «مردم در آغاز یک دسته بودند و تضادی درمیانشان وجود نداشت، به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد، و اختلافات و تضادهایی درمیان آنها رخ داد. در این حال خداوند پیامبران را بر انگیخت، تا مردم را بشارت وبیم دهند، و کتاب آسمانی که به سوی خود دعوت می‏کرد، با آنها نازل نمود، تا در میانمردم در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند.

برگرفته از سایت مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن

 

 

 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید